Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 obilježila Sv. Vid na riječkom Korzu Kolom sv. Tripuna

Sv. Vid se u Rijeci slavi kao gradski patron a ujedno i dan odreda Hrvatske bratovštine Bokeljske mornarice 809 Rijeka. Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 Rijeka ove godine slavi i 60 godinu od kad je osnovana kao podružnica Bokeljske mornarice Kotor (1962.g.).  Središnji dio proslave je bio na Korzu kad je u 17,30 sati u ponosu i slavi naš odred postavio Kolo sv. Tripuna koji se može u cijesloti pogledati.

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1