Izabrana djela biskupa Pava Butorca tiskana u osam svezaka nakladnika “Gospe od Škrpjela”

Biskup Pavao Butoraca kotorski (1938-1950) i dubrovački biskup (1950-1966) između ostalog, značajem i opsegom svojeg znanstvenog rada, zauzima mjesto jednog od najvećih među bokeljskim Hrvatima. Opsežan rad ostavio je na području povijesti, povijesti umjetnosti, filozofije i teologije. Radovi koji se odnose na Boku kotorsku su brojni, a daju iznimnan značaj u izučavanju bokeljskih Hrvata, njihove duhovnosti, jezika, običaja, kulture. Grandiozno djelo Pava Butorca je Kulturna povijest grada Perasta. “Problem kulture” (1966 Dubrovnik) na neki način je ipak životno djelo na kojem je biskup Butorac radio nešto više od 50 godina. Detaljno o radu biskupa Butorca:http://bokeljska-mornarica.hr/biskup-pavao-butorac-kotorski-i-dubrovacki-biskup/

Peraški župnik Mons. Srećko Majić sa suradnicima omogućio je da obiman rad biskupa Butorca bude dostupan čitateljima u čak osam svezaka Izabranih djela Pavla Butorca. U pripremi su još dva svezka. Izabrana djela Pavao Butorac u izdanju su Gospe od Škrpjela.

Djela se mogu nabaviti u Crkvi sv. Nikole u Perastu, kontakti:
Župni ured Sv. Nikole biskupa – Perast
Perast 85336
Tel: (0)32 373 513
Mobil: (0)69 013 678
E-Mail: majics@t-com.me
http://www.gospa-od-skrpjela.me

Odgovori