Maro Brajković Mali admiral riječke bratovštine

 

Maro Brajković imenovan je Mali admiralom

Hrvatske bratovštine Bokeljske mornarice 809 Rijeka.

Maro Marina Brajković je desetogišnji dječak koji

pohađa V razred osnovne škole, a porijeklom iz Perasta.

Maro Brajković je vezan za Bokeljsku mornaricu

i već godinama je član Odreda.