Onaj koji briše hrvatsko ime iz Bokeljske mornarice nije prijatelj ni Hrvata, ni Crnogoraca, ni Crne Gore

Danas je hrvatski zastupnik Hrvatske građanske inicijative  u Skupštini Crne Gore, Adrijan Vuksanović, u okviru Premijerskog sata, postavio pitanje predsjedniku crnogorske Vlade Dušku Markoviću vezano za prešućivanje Hrvata i njihovog doprinosa u stvaranju i čuvanju Bokeljske mornarice. Vuksanović je negodovao zbog ignoriranja činjenice da su Hrvati baštinili i baštine ovu drevnu instituciju, navodeći da oni koji to rade nisu prijatelji ni Hrvata, ni Crnogoraca, ni Crne Gore. Njegov istup je motiviran namjerom Ministarstva kulture Crne Gore da kandidira Bokeljsku mornaricu na UNSECO – vu Listu zaštićene kulturne baštine bez navođenja onih koji su najviše i zaslužni za njeno postojanje,a to su nesumnjivo Hrvati, ističući da ona treba da bude poveznica dva naroda.

Cjelokupnu raspravu zastupnika Vuksanovića i premijera Markovića možete pogledati na našem portalu.