prof. Ljubica Štambuk održala izlaganje “Gospa od Škrpjela – od hridi do svetišta”

Tripundanski dani – Dani Bokelja u Rijeci i ove godine 2020.g. u Rijeci su donijeli više zanimljivih događaja. Tako je u petak (07.02.) članica Bokeljske mornarice Rijeka prof. Ljubica Štambuk i riječkoj javnosti dobro poznata Bokeljka održala predavanje naslova “Gospa od Škrpjela – od hridi do Svetišta”.

 

Vijećnica Grada Rijeke bila je prepuna zainteresiranih Bokelja i prijatelja Boke koji su već navikli na izvanredno pripremljena izlaganja prof. Štambuk koja s posebnim žarom donosi slike svojega Perasta i Boke kotorske. Izlaganje je započelo bogatim povijesnim presjekom nastankaSvetište Gospa od Škrpjela od nasipavanja hridi do izlaganja prve kapelice, u izlaganju je prikazano društveno političko kretanje tijekom izgradnje Svetišta, posebno prepreke i izazovi u kojima su bili izloženi peraštani okruženi Turskim osvajačima Boke i ugroženi čestim piratskim provalama i pljačkama. prof. Štambuk je matematički točno prenijela građevinsko arhitektonski pregled eksterijera, bogato umjetničku opremljenu Crkvu, ali također, dala je prikaz drugih zgrada, osobito današnjeg Muzeja.