Zahvala HEP-u na sponzorstvu manifestacije Putevima Bokeljskih Hrvata

Zahvaljujemo partneru izložbe HEP-u što je prepoznao izložbu Putevima bokeljskih Hrvata te nam omogućio da stvaralaštvo bokeljskih Hrvata predstavimo u Zagrebu

 

HEP