Događanja

15.06.2017.g. u 17,oo sati postrojavanje odreda Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 na Korzu u Rijeci ispred Vrata od grada. Potom će Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809  u čast Svetog Vida, zaštitnika Grada i Dana odreda, pred Gradskim poglavarstvom na Korzu u Rijeci odbalat  Kolo svetog Tripuna.