Folklorne aktivnosti mladeži bratovštine

Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 Rijeka u svojem sastavu ima i aktivnu mladež. Mladež je angažirna na kulturnom djelovanju i ima aktivan folklorni ansambl koji prezentira Bokeljske igre. Voditelj folklornog ansambla je prof. Ivan Vidaković.

Novi članovi su dobro došli i mogu se prijaviti za sudjelovanje putem email: bokeljska.mornarica.rijeka@gmail.com ili na tel.098/ 174 2941