Spomen na admirala Bokeljske mornarice akademika Miloša Miloševića (1920-2012)

 

Neka moja ljubav, Boka kotorska, bude most i zalog čvrstih odnosa za dobro svih ljudi s obje strane granice“

 

Akademik Miloš Milošević (1920 Split- 2012 Kotor) porijeklom je i životom Dobroćanin, potomak pomorske obitelji, djetinjstvo i mladost proveo je izvan Boke kotorske, ali ciljevi svoj plodni radni vijek na mnogim područjima djelovanja darovao je upravo Boki kotorskoj. Miloš Milošević je rođen u Splitu 1920.g. gdje je i završio pučku školu, gimnazijsko obrazovanje stjecao je u Splitu, na Cetinju i u Subotici. U Subotici i Padovi je studirao pravo i violinu, a nakon završetka Drugoga svjetskog rata diplomirao je pravo u Subotici i romanistiku u Beogradu. Doktorirao je 1974. u Zadru, temom iz povijesti Boke za trajanja mletačke uprave.


Veći dio radnog vijeka radio je u Istorijskom arhivu u Kotoru (od 1953. do umirovljenja 1985.g.) kojemu je bio od 1978. i ravnatelj. Predsjedavao je i UNESCO-vom sekcijom za arhivistiku pri Ujedinjenim narodima.

Miloš Milošević, znanstvenik, arhivist, polihistor, marulolog, pjesnik, glazbenik, admiral Bokeljske mornarice. Ostavština Miloša Miloševića ogleda se u objavljenih dvjestotinjak povijesnih, pravnih, arhivističkih, bibliotekarskih, književno-povijesnih, povijesno-umjetničkih i muzikoloških radova u periodici te dvadesetak znanstveno-stručnih knjiga: Boka Kotorska za vrijeme mletačke vladavine (1420 – 1797.) (1973.), Muzičke teme i portreti (1983.), Andrija Paltašić Kotoranin (1994.), Pomorski trgovci, ratnici i mecene (2002.). Posebno je dugogodišnje arhivsko djelovanje i izrada Vodiča kroz arhivsku građu Istorijskog arhiva u Kotoru sa sumarnim inventarima muzejskih i crkvenih fondova i zbirki(za Boku) (1977.), koja je iznimno dragocjena rekapitulacija sačuvane arhivske građe u Boki. Bez njega bi bilo nezamislivo izdavanje: Spomenice u čast Tripa Kokolje 1661. – 1713. potom o 300-godišnjici slikareva rođenja (1962.) ili 800 godina katedrale Sv. Tripuna u kotoru (1166 – 1966), (1966.).

Miloš Milošević bio je zaljubljenik Boke, proučavao je i promicao tradiciju i tradicijske vrijednosti Bokelja. Svestranom naobrazbom i interesom koji je dolazio iz njegovog bivsta, ljubavlju i emocijom koje su ga pokretale i održavale, u svom pohodu je ostao ustrajan i plodan. Književnu i umjetničku riznicu te tradicije Boke trebalo je upoznati, istražiti, prezentirati. Tada nastaju u suradnji s don Gracijom Brajkoviće dvije iznimno važne antologije: Poezija baroka (1976.) i Proza baroka (1978.), Analisti, hroničari, biografi ( 1996.), Krsto Ivanović. Drame i pisma (1996.), zaokruživši svoje bavljenje književnom baštinom Boke kotorske s knjigom Studije iz književne i kulturne prošlosti (1987.). Miloš Milošević je i suvremeni hrvatski pjesnik, objavivši dvije zbirke poezije: Sam na palubi (1987.) i Ex voto (1987.).

Njegova suptilna duša jednog hrvatskog intelektualca sa sredozemnih obala, sapetog u drugom svemiru i sustavu od svijeta iz kojeg je ponikao – isijava u njegovim stihovima, naoko hermetičkim, ali dubinski snažnim, gdje jasno govori da istrajava na djedovskim ognjištima. On je imao hrabrosti prihvatiti teret mimikrije da bi ostao na djedovskom pragu, a ne otići prognan u nepoznato, umrijeti daleko od svog doma- nevremenu usprkos. Milošev kredo se očituje u stihovima pjesme Boka iz pjesničke zbirke “Sam na palubi:“ U tvoje ruke,/u kameni rasjed,/polagan je stoljećima, /hladan metal/oružja/za tuđa ratišta,/A ti si/pobola katarke/i gore visoko/rastegla/mekanoplatno/jedara,/za svoja ognjišta.

Miloš Milošević je ostao na kućnom pragu, svjedočio je zatiranju hrvatskih intelektualaca u Boki, trebalo je poslužiti novim gospodarima u razdoblju pacifikacije starosjedilačkog puka i kulture, no, naobrazbom pravnika, visoko europskim manirama, uporno i postojano održao se, nije posustao, nije ga se dalo slomiti. Miloš Milošević je održa znanstvenu i kulturnu vezu sa hrvatskim intelektualcima, ponajviše vezanim za Split, sustavno objavljujući u Prilozima povijesti umjetnosti Dalmacije ili Colloquia Maruliana. Usko je surađivao s najvećim hrvatskim povjesničarom umjetnosti Grgom Gamulinom, te Krunom Prijateljem i Cvitom Fiskovićem, također, konstantno je održao vezu s Konzervatorskim zavodom Dalmacije. Prvi je objavio likovni opus Dobroćanina slikara Petra Kosovića iz 18. stoljeća, upoznao nas s darodavcem – konte Stjepanom Rakovićem mecenom Cabiankinog oltara u kotorskom sv. Josipu, ili o činjenicama postojanja prve srebrne pali sv. Tripuna. Imao je i hrabrosti hladnim znanstvenim jezikom progovoriti u neprijateljkoj atmosferi o crkvi sv. Luke u Kotoru ili sv. Petru u Bogdašićima.

Ustrajnost u arhivskom radu dala je značajnih dosega, tako je Miloš Milošević prilikom istraživanja venecijanskih arhiva otkrio vrijedna pisma Marka Marulića i to sedam nepoznatih pisama Marka Marulića. Trajno zanimanje bilo mu je istraživanje života jednog od najvažnijih hrvatskih tiskara – Kotoranina Andrije Paltašića.

Admiralom Bokeljske mornarice Miloš Milošević je imenovan 1989 .g. i istu je obnaša do smrti 2012.g. Miloš Milošević je ljudskim osobinama, kršćanskim vrijednostima, ljubavlju prema bližnjem, ljubavlju prema svojem kraju i tradiciji bio izvanredan izbor za ovu iznimno važnu funkciju za svakog Bokelja. Miloš Milošević je do izbora na ovu funkciju dao već značajan doprinos, pa je tako objavio više znanstvenih članaka o Bokeljskoj mornarici, a u dječačkoj dobi je i sam bio Mali admiral. Miloš Milošević je proučavao i napisao vrijedne članke i radove o povijesti Bokeljske mornarice, Statut Bokeljske mornarice, bavio se proučavanjem nošnje, a na posebnom mjestu proučavanjem Kola svetog Tripuna. Upravo je admiral Miloš Milošević imao taj privilegij i upravo se njemu ukazala povijesna prilika da Bokeljsku mornaricu održi na mjestu u prilikama promjene društvenog, pa i državnog uređenja. Kolo Svetog Tripuna se od 1946.g. nije balalo pred Katedralom Sv. Tripuna, nebeskog zaštitnika, kojem se Bokelji utječu i kojem u čast samo za tu prigodu proslave i za iznimnih blagdana ili državnih prazinika postavljaju Kolo. Kolo svetog Tripuna je, nakon 1946.g, odbalano ponovno za Sv. Tripuna 1990.g. kad je admiral Miloš Milošević svečano postrojio Odred Bokeljske mornarice i u završnoj figuri zajedno s kotorskim biskupom ušao u Kolo. Vrijedno je spomenuti da je upravo Miloš Milošević i ranije problemtizirao o značaju Bokeljske mornarice kao vjerske bratovštine te Kolu kao djelu Proslave sv. Tripuna, uporno ponavljajući i ukazajući da upravo to i čini razliku Bokeljske mornarice od nekog kulturnog folklornog društva. Miloš Milošević nije zaboravio niti je zanemario svoje pređašne admirale, pa je tako s posebnom pažnjom pisao o admiralima Rudolfu Giunio,Vladislavu Brajković. Miloš Milošević u svojem dugom, plodnom i životu u kojem ostavio nebrojena dobra na književnom, povjesnom, arhiskom polju, a svoj stav nije mijenjao:

Katolička crkva neraskidivo je vezana za Bokeljsku mornaricu. No, jednom se našao jedan “tvrđi” biskup koji je smatrao da pravoslavci ne mogu biti mornari. Izbacio ih je, a oni su usred Kotora osnovali Srpsku narodnu gardu koja je postojala od 1860. do 1930. Onda su nesporazumi prevladani i Bokeljska mornarica je ponovo postala jedinstvena, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Velika mi je čast što sam njen admiral, tim prije što je moj prethodnik bio znameniti Vladislav Brajković. Nastojim da doprinesem njenoj afirmaciji. Preveo sam s latinskog Statut Grada Kotora i Statut Bokeljske mornarice iz 1463, a u planu su i neka nova izdanja.” (iz intervjua Analitika, 2010.g.)

Admiral Miloš Milošević je admiral koji je imao i taj privilegij obilježiti 12. st. Bokeljske mornarice koju prigodu je obilježio publikacijom 12. st. Bokeljske mornarice (809-2009). Vrijedno je napomenuti da je admiral Miloš Milošević predvodio Bokeljski mornaricu za proslave sv. Marka u Veneciji kad je na istoimenom trgu postavljeno Kolo svetog Tripuna (lipanj 2005.g).

Miloš Milošević je u posljednjim godinama života svjedočio snažnom egzodusu stanovnika Boke kotorske – svojih sunarodnjaka Hrvata, on je ustao tu na svojoj grudi, ali nije želio prekinuti pupčanom vrpcom povezanost Bokeljske mornarice i njenih odreda koji su se našli van granica Republike Crne Gore, tada novog političkog realiteta. Bokeljska mornarica tijekom njegova vođenja nije dovodila u pitanje svoju cjelovitost, šutnjom je odgovarao na pritiske, znao je da će doći vrijeme za neki novi početak u boljim političkim vremenima. O svemu je progovarao u svojim pjesmama, tako u pjesmi Kotorski ciborij iz pjesničke zbirke Sam na palubi broda, završava pjesmu: „A Dijete,/koje je savladalo Bolest i Strah,/posvuda okreće bezazleni pogled/i pruža/svoju veliku kamenu ruku/smirenja.“ Samovao je i bio sam na palubi svog broda koja se zvala Boka, mora je raditi ustupke, naizgled je dopustio da mu se približe oni koji su bili potomci pljačkaša bokeljskih palaca, dopuštao im je da pišu svoje neispisane stranice povijesti, ali nikada nije pogazio svoju vjeru i otuđio hrvatskom narodu Bokeljsku mornaricu. Upravo u kršćanskom milosrđu i stalnoj borbi otimanja od zaborava jest dimenzija jednog među posljednjim hrvatskih humanstičkim intelektualcima Boke, jer drugima nije bilo omogućeno da ostanu na svom kućnom pragu, a netko je niti pređe morao preuzeti nosititeško breme biti Hrvatom i rimokatolikom na periferijskom etničkom prostoru, nasljednicima velike kulture bez nasljednika.


Među brojnim priznanjima i odličijima dr. Miloševića je odlikovan Redom Danice Hrvatske s lentom i likom Katarine Zrinske od Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić 2008 god.
Komemorativna sjednica će se održati sutra 26.travnja četvrtak u deset sati u crkvi Svetog Duha u Kotoru.

Poveznice:

Gospa od Škrpjela, proljeće 1988. godine (https://www.youtube.com/watch?v=zQVbthGwHA8 )

dr.sc. Miloš Milošević admiral Bokeljske mornarice (https://www.youtube.com/watch?v=QDO4fuedkjM)

Proslava Blažene Ozane kotorske 27. travnja

Blaže Ozana kotorska

 

Prva hrvatska blaženica, bl. Ozana Kotorska, rođena je kao Katarina Kosić, 25. studenog 1493. godine u selu Relezi u današnjoj Crnoj Gori. Rođena u siromašnoj obitelji, djetinjstvo je provela kao pastirica čuvajući svoje malo stado ovaca.

Dok je čuvala svojih nekoliko ovčica, imala je viđenje djeteta Isusa, a potom i Raspetoga. Majka joj je pričala o dvije slike Isusa u Kotoru koje je Katarina žarko željela vidjeti: slika djeteta Isusa i raspetog Krista. Nakon očeve smrti, kad je imala 14 godina, majka ju je odvela u Kotor gdje je primila sakramente prve svete ispovijedi i pričesti.

U Kotoru je služila u kući obitelji Buća. Često je pomagala siromašnima i znala je ostatke sa stola staviti u pregaču i gladnima nositi kruh. Tako ju je jednom prilikom zatekla vlasnica kuće i priupitala ju što to nosi u pregači, jer je htjela čuti što će Ozana reći, znajući da hrani siromahe. Ozana nije htjela otkriti što nosi i od straha je rekla: ‘nosim ruže!’ Kad je gazdarica zatražila da Ozana otvori pregaču – u njoj je bila hrpa ruža!

Na obredu Velikog petka, u katedrali sv. Tripuna, Ozana je odlučila potpuno se posvetiti razmatranju Muke Kristove, molitvi, pokori i dobrim djelima. Najprije je živjela kao pokornica uz crkvu Sv. Bartola, a onda je 1515. godine postala dominikanska trećoredica: položila je redovničke zavjete i uzela ime Ozana, u čast bl. Ozane iz Mantove. Oko nje su se počele skupljati djevojke, koje su kao dominikanske trećoredice počele živjeti zajedničkim životom u samostanu sv. Pavla.

Zbog potresa se, nakon šest godina, preselila uz crkvu Sv. Pavla. Tu je u maloj sobici provela 44 godine kao ‘zazidana djevica’ živeći pokorničkim načinom života.

U svojoj sobici stalno je živjela u Božjoj prisutnosti. U svojim se molitvama utjecala Blaženoj Djevici Mariji i posebno je štovala Kristovu muku i o njoj uvijek razmišljala. Stalno se žrtvovala za duše u čistilištu. Sv. Pričest primala je triput tjedno, što je za ono doba bilo jako često. Dane je provodila posteći i spavajući na ljestvama sa pet prečki u spomen na pet rana Isusovih.

Mali prozorčić u sobici bila je njezina poveznica sa svijetom. I pučani i plemići, gradski oci i biskupi dolazili su joj po savjete. Posebno se zalagala za mir u gradu i to među posvađanim velikaškim obiteljima, pučanima i vlastelom kao i među pojedinim građanima. Zato su je nazivali “anđelom mira”.

Za vrijeme tursko-mletačkog rata u 16. stoljeću, turski admiral i gusar Hajrudin Barbarosa, doplovio je sa 70 galija i 30.000 vojnika pred Kotor. Opsada je trajala od 11. do 16. kolovoza 1539. U obrani je sudjelovao i kotorski biskup Luka Bisanti te blažena Ozana, koja je uvjeravala građane u sigurnost pobjede i poticala ih na molitvu i obranu grada. Hajrudin Barbarosa je peti dan odustao i povukao se s vojskom iz kotorskog zaljeva.

Kad je osjetila da se približava kraj njezina života, primila je svete sakramente od svog ispovjednika, dominikanca fra Tome Basca. Na Veliki Petak, dok je slušala Kristovu Muku, izdahnula je u trenutku Njegovih riječi izgovorenih s križa: ‘žedan sam’. Ozana se mistično sjedinila s Kristom, nakon 52 godine pokorničkog života. Umrla je 1565. kad je imala 72 godine.

Veličanstveni sprovod vodio je kotorski biskup Luka Bisanti. Njeno tijelo je bilo nošeno svim glavnim gradskim ulicama i položeno u crkvu sv. Pavla, a danas se štuje u crkvi sv. Marije u Kotoru.

Hrvatski kipar Antun Augustinčić napravio je sarkofag, u kojem se od 1963. njeno tijelo nalazi. Nakon njezine smrti, štovanje se proširilo po Italiji, Francuskoj, Španjolskoj, Njemačkoj i Nizozemskoj, a širili su ga dominikanci. Papa Pio XI. proglasio ju je blaženom 21. prosinca 1927.

Zaštitnica je Kotora i Kotorske biskupije. Mnogi su dolazili Ozani na razgovor i po savjet, pa je mnogi već sada smatraju ekumenskom sveticom, a jednako ju štuju i pravoslavci i katolici.

 

Blagoslov hrane ovog Uskrsa u okrilju obitelji

Hoće li biti uskrsnog blagoslova jela?

Ovaj Veliki tjedan ima posebno obilježje, nešto što nismo nikada dosad doživjeli. Naime, zbog nastanka pandemije koronavirusa, naše će crkve ostati prazne kroz ove najsvetije dane za nas kršćane.

No, unatoč okolnostima u kojima smo se našli, mi ćemo i ove godine proslaviti Veliki tjedan, vazmeno trodnevlje i najveću svetkovinu – Uskrs. Datum Uskrsa se, prema odredbi Kongregacije za bogoštovlje, ne pomiče. Sve ono što smo slavili svih ovih godina, slavit ćemo i ove godine. Dakle, i Veliki četvrtak i Veliki petak i Veliku subotu i vrhunac u Nedjelju Uskrsnuća, i to s još većom vjerom u pobjedu Božju, u pobjedu života i pobjedu dobra.

Za Uskrs je karakterističan blagoslov hrane, koju mnogi u košaricama donose već na vazmeno bdijenje ili na jutarnja misna slavlja, kako bi kasnije mogli, u krugu obitelji, zajedno blagovati.

Obrazac blagoslova hrane u domovima

Budući da to ove godine neće biti moguće, onda je, u skladu s odlukom Kongregacije, svaki ordinarij za svoju biskupiju donio smjernice da taj blagoslov u svakoj kući mogu podijeliti roditelji. Drugim riječima, kada se obitelj zajednički okupi za stolom, neka zajedno izmole Očenaš, a potom neka otac ili majka blagoslove tu hranu.

Objavljen je i prilagođeni obrazac blagoslova jela na Uskrs, kojega obitelj može zajedno izmoliti. Nakon navještaja evanđeoskog odlomka o putu u Emaus (Lk 24, 13.15.27-32), obrazac predviđa Psalam 23, molitvu vjernika i zajedničku molitvu Očenaša.

“Tada slavitelj izreče blagoslovnu molitvu:

Svemogući Bože, ti si htio da učenici u Emausu prepoznaju Krista uskrsloga u lomljenju kruha. Izlij obilje svoga blagoslova na ovu hranu (i piće) da i mi koji je (ga) blagujemo, danas i svakoga dana našega života s vjerom susrećemo tvoga uskrsloga Sina, od njega primamo kruh života te po njemu i sami dostignemo slavu uskrsnuća. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.”

Zajedništvo svećenika i kućne Crkve

Naravno da će i svećenici na vazmenom bdjenju i na jutarnjim misama na Uskrs, blagoslivljati hranu, isto kao što su blagoslovili grančice na Cvjetnicu.

Foto: Marijan Susenj/PIXSELL

 

Svi dionici tih misnih slavlja, putem televizije, radija ili interneta, bit će dionici i blagoslova koji će svećenici izreći na kraju misa.Sada ponovno do izražaja dolazi kućna Crkva, obiteljska Crkva, a to bi trebala biti i svakodnevna praksa u našim obiteljima. Kad se okupimo na zajedničko blagovanje, roditelji bi trebali blagosloviti hranu, ali svakoga su dana pozvani i blagoslivljati svoju djecu.

Dakle, i ove godine će biti i proslave Uskrsa i blagoslova hrane, u nešto izmijenjenim okolnostima. Neka to bude s istom, ili još snažnijom, vjerom.

 

 

Izvor:  Hrvatska katolička mreža, Hrvoje Josip Bišćan