Mladi Bokelji i prijatelji održali u Rijeci koncert “Svetom Tripunu s ljubavlju”

koncert 2018

 

Dana 24.02.2018.g. subota u 18,00 u Circolo Mladi Bokelji i prijatelji upriličili su koncert «Svetom Tripunu s ljubavlju» . Riječ je o tradicionalnom koncertu kluba mladih bokeljskih glazbenika i to polaznika Glazbene akademije te učenika polaznika Glazbene škole Ivan Matatetić Ronjgov, koncert su pripremile i postavile i ovaj put prof. Paola Radin i prof. Borjana Pantelić Skladany. Na koncertu su nastupili: Borjana Pantelić Skladany-klavir, Paola Radin – flauta , Paula Rosenberg- violina, Asja Rizvić- klavir, Max Nikolić Radin- klavir, Mauro Mićetić- klarinet, Gabriela Brguljan – violina, Angelina Brguljan – klavir, Sara Schubert- klavir, Jakov Mišković- gitara, Paola Pavličić- klavir, Petra Pavličić-flauta Tihana Arh- klavir