“Putevima bokeljskih Hrvata” i koncert Anslambla LADO u subotu, 14. travnja u Tivtu.

Jutros je na Z1 TV Ansambl Lado predstavio projekt “Putevima bokeljskih Hrvata” i koncert Anslambla LADO koji će se održati u subotu, 14. travnja u Tivtu. Događaj su najavili Krešimir Dabo, Toni Dabinović i Srećko Đuranović