Nazdravlje bl Ozana

 1. BLAŽENOJ HOZANI
  – LITURGIČNA HIMNA –
  Slavenskog roda, golubice sveta,
  Na vječni ponos Bog Te nama stvori.
  I naša pjesma s himnom rajskih četa
  Tebi se ori.
  Očinska brda, majku, stado bijelo
  Ostavljaš rano nevina i čista.
  Sva Ti je ljubav: krvavo Raspelo,
  Ovčice Krista!
  Da veneš za Njim, priča dugo bdjenje
  I zamah biča što Ti Tijelo mrvi,
  Da ćelije Ti greznulo je stijenje
  U Tvojoj krvi.
  Hozano rajska! – Blagoslov i sada
  Molitve Tvoje prose Tvome gradu.
  Nosiš mu i sad u dan crnog jada
  Nebesku nadu.
  Hvala Ti Dobra! – Još učini da se
  Slavenstvo cijelo vrati k luci mira:
  Nek jedan opet Ovčinjak ga pase
  Krista Pastira.
  O Vječni, čija Ljubav, Moć i Volja
  Zakon je svemu tko Ti kliko ne bi?!
  – Kad kitiš cvijećem i s našega polja
  Prijestolje sebi…

Don Baldo Violić