Zaključci znanstvenog skupa Identitet Hrvata Boke kotorske

 IZVOR: ZAJEDNICA BOKELJSKIH HRVATA

Predlažemo dopunu kurikulnih dokumenata posve određenim formulacijama o ključnim sastavnicama pojma hrvatski nacionalni identitet u kojima će se naći i Hrvati izvan matične domovine što jasno uključuje Hrvate Boke kotorske.

  • Predlažemo da se hrvatska baština Boke primjereno ugradi u nastavne sadržaje, ponajprije u predmete Hrvatski jezik, Povijest, Povijest umjetnosti, Geografija, predmeti iz likovne i glazbene kulture i Vjeronauk, u međupredmetne teme te izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika. (obilasci, ekskurzije učenika u Boku)
  • Tražimo uključivanje identitetskih obilježja i stvaralaštva bokeljskih Hrvata u pojedine segmente kurikula, npr. Bokeljsku mornaricu 809., katedralu sv. Tripuna u Kotoru, Hrvatsku Sikstinu otok Gospe od Škrpjela, Peraške ceremonijale, Dobrotsku čipku i druge hrvatske baštine u Boki, bokeljskih svetaca i blaženika (Zaljev svetaca) kao i književnike iz kotorskog humanističkog kruga pa do suvremenosti. Boka je u vrijeme humanizma, renesanse, baroka sve do početka 20. st. sastavni dio Dalmacije i na svim razinama se treba jednako tretirati unutar nastavnih kurikula. (Primjerice prva pomorska škola na istočno jadranskoj obali u Perastu s kraja 17. st., bogata pasionska baština, legende i priče, marijanska svetišta, hrvatska kulturna društva iz vremena Hrvatskog narodnog preporoda ne smiju biti izostavljena.

 

Toni Dabinović, Mali Admiral, Sanja Putica, Boris Bastijančić

  • Podupiremo potporu obnove sakralne baštine Kotorske biskupije kao i institucijsku stručnu i znanstvenu suradnju s Biskupijskim arhivom te zajedničkim publikacijama koje se bave pitanjima hrvatske baštine i identiteta Boke.
  • Predlažemo da isti zajedno s HNVCG traže od nadležnih ministarstava u Crnoj Gori da se knjiga V. Babić, Boka kotorska, zaljev svetaca i hrvatske kulture uključi u obveznu literaturu za obrazovanje turističkih vodiča u Crnoj Gori.
  • Predlažemo da Programsko organizacijski odbor s Pokroviteljima skupa Identitet Hrvata Boke budu Inicijativni odbor koji će ove Zaključke provesti do njihova uključivanja u predmetni nacionalni kurikul RH.

Studenti filozofskog fakulteta u Zadru sa biskupom Štironjom

Na otoku Gospe od Škrpjela, 8. svibnja 2021.

Za programsko organizacijski odbor                            Za inicijativni odbor

Prof. dr. sc. Željko Holjevac                                     Prof.dr.sc. Vanda Babić