Proslava svetog Tripuna u Rijeci 2021.g.

Proslava Svetog Tripuna u Rijeci

07.02.2021.g. (nedjelja) s početkom u 10,00 sati proslava Svetog Tripuna u Rijeci održati će se Svetom Misom u Župnoj crkvi Assunta (Kosi Toranj). 

Prije Svete mise Lode Svetom Tripunu uputiti će Mali admiral Krunoslav Brguljan.