PROSLAVA SVETOG TRIPUNA O6.02.2022.G.

MISA SVETOG TRIPUNA

Dana 06.02.2022.g. (nedjelja) s početkom u 10,00 sati započinje proslava Svetog Tripuna i to Svetom misom u Crkvi Uznesenja Blaže Djevice Marije u Rijeci (Kosi Toranj).

Na Svetoj Misi u povodu slavlja Zbor crkve Uznesenja BDM otpjevati će himnu Svetog Tripuna, a ovogodišnji Mali admiral «Hrvatske bratovštine Bokeljske mornarice 809» Rijeka, Erik Krstović će uputiti lode Svetom Tripunu.

VANJSKA PROSLAVA SVETOG TRIPUNA

06.02.2022.g. u 11,00 sati, na vanjskom djelu proslave (obreda) odred Hrvatske bratovštine Bokeljske mornarice 809 Rijeka će uz pratnju Trsatske gradske glazbe, ispred Crkve na trgu kod Kosog tornja odbalati (plesati) Kolo svetog Tripuna.

Kolo Svetog Tripuna kao tradicijsko obilježje Hrvata Boke kotorsrke uvršteno je na listu nematerijalne baštine Republike Hrvatske. Kolo Svetog Tripuna je srednjevjekovno Kolo koje bala iskljuõivo odred Bokeljske mornarice 809 i to u õast Svetog Tripuna i osim te prilike bala se u rijetkim prilikama odredjenih blagdana.Kolo Svetog Tripuna ima obilježja obrednog (sakralnog) ali i svjetovnog pomoraõkog kola nastalog pod utjecajem i kao posljedica života i rada pomoraca. Kolo se sastoji od 12 figura u kojima dominiraju oblici: vrtlog, verige (lanac), sidro i drugih obilježja koje oznaõavaju pomorstvo i život pomoraca. Kretnje su lagane i decentne, u kretanjama se stvaraju lukovi, pod lukovima se sagibaju i prolaze mornari (igraói) što simbolizira vjeru, pokornost, ali Kolo sugerira jedinstveno i solidarnost zajednice.