Tradicija fašinade u Perastu održava se 22.srpnja

Tradicija Fašinade stoljetni je običaj kojim Peraštani obilježavaju kao izraz vjere prema Blaženoj Djevici Mariji.

Spomen je to na događaj od 22.srpnja davne 1452. godine kada su braća Mortešić na hridi, škrpjelu ispred Perasta, pronašli ikonu Blažene Djevice Marije sa Kristom, koja se danas nalazi na oltaru Gospe od Škrpjela.

Peraštani su na toj hridi sagradili danas velebno zdanje otoka Gospe od Škrpjela. Nasipanjem kamenja i potapanjem brodove oko škrpjela bila je podloga za današnji otok.

Prva kapela Gospe od Škrpjela sagrađena je 1484. godine, dok današnji oblik dobija nakon velikog potresa 1667. godine

U spomen na ustrajnost u vjeri Peraštani i drugi Bokelji svake godine 22.srpnja u kolonu međusobno vezanih baraka napunjenih kamenjem plove od Perasta do Gospine od Škrpjela. Barke su okićene jablanovima, a u prvoj je peraški župnik. U barkama su samo muškarci, dok ih žene pozdravljaju sa obale. Tijekom procesije na moru, pjevaju se bugarštice.

Nakon što barke dođu do Školja, crkveno zvono oglašava svečani trenutak, nakon kojeg barke oko otoka sačine prsten simbolizirajući na taj način povezanost sa Nebeskom Majkom i kamenje se baca u more.